Thể LoạI: Phông chữ

Ứng dụng dành cho các thiết bị đã bẻ khóa này cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào Biểu tượng SF của Apple trên thiết bị

Bạn có thể sử dụng một ứng dụng đặc biệt có tên Biểu tượng dành cho các thiết bị đã bẻ khóa để truy cập tất cả các Biểu tượng SF của Apple trên thiết bị.

ĐọC Thêm

Phông chữ màn hình khóa iOS 16 tùy chỉnh mà người dùng Misaka có thể thử ngay bây giờ

Bạn có thể cài đặt các bản hack từ trình quản lý gói Misaka để bật phông chữ tùy chỉnh cho Màn hình khóa iOS 16 của bạn.

ĐọC Thêm
Top