Thể LoạI: HomePod

Cách bật nhận dạng giọng nói nhiều người dùng trên HomePod

Tìm hiểu cách để HomePod nhận ra giọng nói của bạn và các thành viên trong gia đình, đồng thời trả lời các câu hỏi dựa trên người đưa ra yêu cầu đó.

ĐọC Thêm

Việc cần làm trước khi bán hoặc tặng HomePod của bạn

Tìm hiểu những việc cần làm trước khi bán hoặc tặng HomePod hoặc HomePod mini để người dùng tiếp theo có thể thiết lập loa cho mục đích sử dụng của riêng họ.

ĐọC Thêm
Top