Thể LoạI: Hạ cấp

Apple ngừng sign iOS 17.3.1 & 17.4, chấm dứt hạ cấp từ 17.4.1

Apple chỉ trong tuần này đã ngừng ký iOS & iPadOS 17.3.1 và 17.4, chấm dứt việc hạ cấp chương trình cơ sở từ iOS & iPadOS 17.4.1 mới hơn.

ĐọC Thêm
Top