Thể LoạI: Đồng bằng

Cách tải ROM game trong ứng dụng giả lập Delta cho iPhone

Nhóm iDB hướng dẫn bạn cách tải ROM trò chơi vào ứng dụng giả lập Delta miễn phí dành cho iPhone và iPad của nhà phát triển iOS Riley Testut.

ĐọC Thêm

Ứng dụng giả lập Delta được cập nhật biểu tượng mới sau mối đe dọa pháp lý của Adobe

Ứng dụng giả lập Delta được cập nhật biểu tượng mới sau khi gã khổng lồ phần mềm sáng tạo Adobe đe dọa nhà phát triển ứng dụng bằng hành động pháp lý.

ĐọC Thêm
Top