Mối quan hệ được xác định giữa An ninh mạng và An ninh Internet

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề

Ngày nay, sẽ không sai khi nói rằng internet đã cách mạng hóa mọi thứ bằng cách thay đổi phương pháp thực hiện các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một phần nổi bật trong cuộc sống của chúng ta và các trang web Thương mại điện tử như amazon đã làm giảm bớt lối sống của chúng ta. Các hoạt động kinh doanh ngày nay phụ thuộc nhiều hơn vào Internet, điều quan trọng là phải quản lý các lỗ hổng do nó tạo ra.Hiện nay, có hai loại biện pháp an ninh được các doanh nghiệp áp dụng để tự bảo vệ mình ngày nay - an ninh mạng và bảo mật internet . Các hệ thống bảo mật này rất quan trọng và cốt yếu để hiểu được. Để hiểu sự khác biệt sâu sắc giữa cả hai, bạn có thể đọc kỹ toàn bộ bài đăng.

Nội dung bài viết: -

Internet Security là gì?

bảo mật mạngBảo mật Internet hoặc một số có thể đề cập đến an ninh mạng là một thuật ngữ phổ biến có liên quan đến không gian mạng. Bảo mật thông tin có trách nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn của mạng, thiết bị và chương trình khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Nó cũng có thể được gọi là một tập hợp các kỹ thuật, quy trình, phương pháp và công nghệ được thiết kế để bảo vệ hệ thống máy tính và mạng khỏi các lỗ hổng mạng.

Bảo mật Internet có nghĩa là bảo vệ tính toàn vẹn của mạng bằng cách kiểm soát truy cập trái phép bằng các biện pháp bảo mật khác nhau. Vai trò của các chuyên gia bảo mật internet là thường xuyên theo dõi tất cả lưu lượng đến và đi để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng đồng thời bảo vệ tổ chức khỏi tất cả các loại phơi bày trái phép.

An ninh mạng là gì?

An ninh mạngAn ninh mạng là một phần của bảo mật thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ tính toàn vẹn của các mạng và chương trình chống lại hack. Hệ thống bảo mật này bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức và tài nguyên mạng khỏi tất cả các loại mối đe dọa an ninh mạng như vi rút, phần mềm độc hại, trojan, phần mềm gián điệp , v.v., Các phương pháp như ID, mật khẩu, mã hóa, tường lửa và sao lưu là một số kỹ thuật được sử dụng để bảo vệ mạng.

Mô tả công việc của một chuyên gia bảo mật mạng bao gồm việc làm cho mạng của bạn an toàn hơn với sự trợ giúp của chuyên môn kỹ thuật như hệ thống phát hiện, mã hóa, tường lửa, chứng chỉ kỹ thuật số.

An ninh mạng vs An ninh Internet

Định nghĩaAn ninh Internet là một yếu tố của bảo mật thông tin dựa trên tập hợp các kỹ thuật và phương pháp có thể được sử dụng để bảo vệ tính toàn vẹn của mạng, tiện ích, chương trình và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng trái phép. Nói cách khác, đó là hoạt động bảo vệ các hệ thống và mạng được kết nối internet khỏi các cuộc tấn công trực tuyến.

Mặt khác, an ninh mạng có chức năng bảo vệ các tệp và thư mục trên mạng máy tính chống lại việc hack, truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích dữ liệu. Đây là một phần của an ninh mạng liên quan đến việc bảo vệ tính toàn vẹn của mạng và các tài nguyên có thể truy cập mạng của bạn khỏi tất cả các loại truy cập trái phép.Bảo vệ

Từ quan điểm bảo mật, một số người sử dụng cả hai thuật ngữ như đồng nghĩa, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Hệ thống bảo mật của cả hai thuật ngữ là hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn cho rằng tổ chức là một lâu đài kiên cố, thì vai trò của an ninh mạng là duy trì hòa bình trong các bức tường của lâu đài và bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa mạng từ bên ngoài.Bảo mật Internet, ngược lại, bảo vệ lâu đài từ bên trong pháo đài. Nó bảo vệ các hệ thống, mạng và chương trình của tổ chức khỏi mọi loại mối đe dọa kỹ thuật số như lừa đảo, lừa đảo, v.v., An ninh mạng là bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức khỏi các loại mối đe dọa trực tuyến khác nhau.

Dữ liệuBảo mật Internet là một thuật ngữ rất rộng so với an ninh mạng. Bảo mật Internet tương tự như bảo mật thông tin trong khi an ninh mạng chỉ là một phần của bảo mật internet. Trong cả hai thuật ngữ, phần quan trọng nhất là tính toàn vẹn của dữ liệu và chương trình. Trong điều kiện bảo mật internet, dữ liệu và chương trình được giám sát một cách toàn vẹn. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của an ninh mạng là bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức trong khi bảo mật nternet phải bảo vệ ICT của tổ chức khỏi các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn bằng các phương pháp khác nhau như tường lửa, ID, mật khẩu, mã hóa, sao lưu và nhiều hơn nữa.

Chuyên gia

Các chuyên gia hoặc chuyên gia bảo mật Internet là những người có toàn bộ trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng và các hệ thống được kết nối với nhau thông qua chuyên môn và kiến ​​thức của họ về cơ sở dữ liệu, tường lửa, bảo mật internet và mã hóa. Các chuyên gia bảo mật Internet là những chuyên gia làm máy chủ về bảo vệ, phát hiện và khôi phục an ninh mạng. Công việc chính của các chuyên gia bảo mật là giám sát mọi loại lưu lượng đến và đi và hợp tác với tất cả các bộ phận khác nhau làm việc trong tổ chức để giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau.

Công việc là một chuyên gia an ninh mạng hơi tối thiểu vì họ phải bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức, bao gồm các khía cạnh quan trọng như bảo mật tài sản thông tin, thông tin nguồn tài chính và thông tin bí mật khác của tổ chức.

Các điều khoản bảo mật internet và an ninh mạng có thể giống nhau ở một vài khía cạnh, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau về các khía cạnh. Nói một cách đơn giản, Internet Security là một thuật ngữ rộng hơn đề cập đến các mối đe dọa bên ngoài trong khi an ninh mạng là một phần của bảo mật internet chỉ quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của một tổ chức. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa cả hai điều khoản.

Cũng đọc:

Top