Thể LoạI: cửa sổ 10

Thực hiện Khởi động sạch để chẩn đoán sự cố trên Windows 11

Khởi động sạch sẽ giúp bạn loại bỏ xung đột phần mềm thường xảy ra trong quá trình cập nhật hoặc cài đặt phần mềm hoặc khi chạy một ứng dụng cụ thể.

ĐọC Thêm

Cách khắc phục thông tin cấu hình hệ thống xấu windows 10 Lỗi màn hình xanh

Nhận giá trị kiểm tra lỗi Thông tin cấu hình hệ thống không hợp lệ 0x00000074 sau khi cập nhật windows? Các tệp BCD (Dữ liệu cấu hình khởi động) hoặc tệp đăng ký bị trục trặc là lý do chính

ĐọC Thêm
Top