Cách nhận thông tin chi tiết về hoạt động nghe Apple Music Replay của bạn trong một tháng cụ thể

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề

Ngoài thông tin chi tiết hàng năm, người đăng ký Apple Music cũng có thể nhận số liệu thống kê lượt nghe của họ trong bất kỳ tháng nào và xem lại Bản phát lại của họ trong những tháng trước. Trang web Apple Music Replay trong Safari
Apple Music Replay có sẵn hàng tháng và hàng năm |

Tương tự như Spotify Wrapped (mặc dù không phổ biến lắm), Phát lại là một tính năng dành cho người đăng ký Apple Music cung cấp thông tin chi tiết về âm nhạc bạn nghe dựa trên các tín hiệu như lịch sử nghe của bạn, số lần phát, số phút nghe, v.v.

Người đăng ký Apple Music giờ đây có thể nhận được thông tin chi tiết hàng tháng. Apple thừa nhận: “Khi đủ điều kiện, bạn có thể xem các bài hát, nghệ sĩ và album hàng đầu của mình hàng tháng dựa trên số lượt phát và thời gian nghe”. tài liệu hỗ trợ .

Cách nhận Apple Music Replay hàng tháng

Để nhận thông tin chi tiết về Apple Music Replay của bạn cho bất kỳ tháng nào trước đó trong năm, hãy truy cập phát lại.music.apple.com trong trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động và đăng nhập bằng cùng một ID Apple mà bạn sử dụng với đăng ký Apple Music của mình. Bây giờ bấm vào Nhay vao cái nút.
 Trang web Apple Music Replay hiển thị số liệu thống kê lượt nghe hàng tháng Tại đây, bạn có thể xem Bản phát lại của mình trong một khoảng thời gian cụ thể và chia sẻ những hiểu biết đó trên mạng xã hội. Bạn có thể nhấp vào một tháng mong muốn ở gần đầu màn hình hoặc sử dụng menu hamburger để chọn một trong những năm trước.Không giống như thông tin chi tiết hàng năm, các bài hát có trong Bản phát lại hàng tháng của bạn không có sẵn trong danh sách phát đặc biệt. Đoạn phim nổi bật dành cho các Bản phát lại hàng tháng cũng không tồn tại.

Cách xem danh sách phát Phát lại của bạn

Bạn có thể tìm thấy danh sách phát Phát lại hàng năm của mình, được cập nhật hàng tuần, trong ứng dụng Nhạc trên iPhone, iPad và Mac bằng cách chọn Nghe nè tab và cuộn xuống phần được gắn nhãn Phát lại: Những bài hát hàng đầu của bạn theo năm .
 Danh sách phát Replay 2023 trên trang web Apple Music Replay Từ đây, bạn có thể xem các bài hát hàng đầu của mình trong danh sách phát Phát lại (hoặc truy cập danh sách phát Phát lại từ những năm trước), chia sẻ bài hát đó trên mạng xã hội hoặc thêm vào thư viện của bạn.

Nếu bạn không thấy danh sách phát Phát lại của tháng hoặc năm trước, bạn sẽ cần nghe nhiều bài hát hơn trên Apple Music. Tính năng Phát lại yêu cầu bạn đã phát đủ nhạc; lúc này, Apple Music sẽ thông báo cho bạn rằng Bản phát lại của bạn đã sẵn sàng.Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tùy chọn Sử dụng Lịch sử Nghe được bật cho tất cả các thiết bị của bạn trong cài đặt của ứng dụng Nhạc. Nếu bạn cho phép con bạn nghe nhạc bằng thiết bị của mình, hãy tạo một Chế độ tập trung tạm thời vô hiệu hóa lịch sử nghe để ngăn chặn chúng làm hỏng số liệu thống kê nghe của bạn.

Top